หัวข้อข่าวประกวดราคา
        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf